Vad är narratologi?

Narratologi är läran om eller studiet av narrativer (berättelser). I studiet av narrativer tittar man på berättelsens uppbyggnad, nyckelkomponenter, hur berättelsen utförs och hur en berättelse inverkar på lyssnarens upplevelse.

I en snäv bemärkelse är narratologi en gren inom litteraturvetenskap. I en bred bemärkelse är det ett mångvetenskaligt fält som idag involverar företrädare för många vetenskaliga discipliner.

Narratologi bedrivs inom forskningsfält som litteraturvetenskap, språkvetenskap (lingvistik) kulturvetenskap, etnologi, sociologi, psykologi, kognitionsforskning, filmvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, organisationsforskning, marknadsföring (företagsekonomi), dataspelsforskning och filosofi. Det finns ett släktskap med dramaturgi och storytelling.

Det är inte helt ovanligt att filmkritiker, litteraturkritiker och teaterrecensenter är insatta i narratologi.

3 May 2020

Välkommen till

 

 

Länkar

Hanna Gaita stories

Föreläsningar online

Litteratur.net

Berättelse

Artikelexpressen SE

Campingstol